Erdemli Yol
Ürün Açıklaması
Kredi Kartı Seçenekleri
Yorumlar
0 Erdemli Yol - Ragip El Isfahani | 19,00TL - D&R : Kitap

Hicri 5. (miladi 11.) yüzyılda seçkin İslâm bilginlerinden olan Râgıb el-İsfahânî, başta ahlâk olmak üzere tefsir, lügat ve felsefe gibi çeşitli ilimlerde eserler vermiş bir âlimdir. İslam ahlak felsefesinin başyapıtlarından olan ez-Zerî'a ilâ mekârimi'ş-şerî'a adlı eserinde ahlâk ve tasavvufa dair mevzuları geniş bir şekilde ele almaktadır.

İnsanın sahip olması gereken erdemlerle kaçınması gereken erdemsizlikleri yansıtan geniş bir hikmet birikimi içeren eser, rivayete göre İmam Gazâlî'nin de beğendiği ve devamlı yanında bulundurduğu eserler arasındadır.


İnce Kapak:

Sayfa Sayısı: 320

Baskı Yılı: 2015


e-Kitap:

Format:

Sayfa Sayısı: 387

Baskı Yılı: 2009


Dili: Türkçe
Yayınevi: İz Yayıncılık