Sepetinizde Ürün Bulunmamaktadır.


Alternatif Eğitim Dergisi Seti 1-9. Sayılar
Alternatif Eğitim Dergisi Seti 1-9. Sayılar

Alternatif Eğitim Dergisi Seti 1-9. Sayılar

0/10 - 0 Kişi FAVORİLERİME EKLE
Yazar: Kolektif
Standart Teslimat
05 - 09 Aralık
* 100 TL üzeri bedava!
  • Bu üründe, 'standart teslimat'ta kargo bedava!
  • Barkod: 2789788616969

Alternatif Eğitim Dergisi Seti 1-9. Sayılar Kitap Açıklaması

Setin içinde yer alan dergiler:

Alternatif Eğitim Dergisi yeni öğretim yılına Alternatif Eğitim Dergisi ile merhaba diyor. Bu sette aşağıdaki sayılarımız yer alıyor.

Alternatif Eğitim Dergisi, Sayı: 1, Ocak-Nisan 2016
Dosya Konusu: Eleştirel Eğitimde Yeni Momentler
Türkiye’de 68 öncesi döneme dayanan ve daha ılımlı veya liberal-sol alternatifler olarak adlandırılabilecek Montessori okulları, Waldorf okulları ve Reggio Emilia Yaklaşımı’ndan esinlenmiş okullar bile yakın zamana kadar uygulama alanı bulamadı. Bugün uygulama alanı bulmuş olsa bile, bu alternatif okullar çeşitli eleştiriler almaktadır (piyasalaşmaları, aşırı teknik/verimlilikçi bakış açısına kurban gitmeleri, neyin alternatifi ya da neye alternatif olduklarının anlaşılamaması vs.). Kimi muhafazakârların (örneğin Bilal Erdoğan) bu okulları (örneğin Montessori okulları) kendi amaçları için kullanmaları ve bu okulların yerel uygulama adına gerçek öz ve içeriğini kaybetmeleri de, diğer eleştiri noktalarıdır. Haliyle, “alternatif” derken çok dikkatli olunmalı; çünkü neye alternatif ya da neyin alternatifi sorusunun, konunun bam teli olduğu anlaşılıyor.

Alternatif Eğitim Dergisi, Sayı: 2, Mayıs-Ağustos 2016
Dosya Konusu: Alternatif Demokratik Okullar
Daha mutlu, refah içinde ve daha özgür bireylerden oluşan bir topluma doğru yol alırken, geçmişten bugüne ve bugünden geleceğe köprü kurarken “eleştiri” ve “umut”un alanı olarak eğitim kuşkusuz özgürleştirici olmak durumundadır. Özgürleştirici eğitimin iki ayağı bulunur: Bunlardan ilki, öğrencilerin içinde yaşadıkları dünyanın, gerçekte her şey değişirken“değişmez’ olduğu düşüncesine karşı çıkmasını ve okuldakiler de dâhil olmak üzere “sömürücü, tahakkümcü, baskıcı” inanç, norm, değerler ve pratikleri sorgulamasını sağlayan “eleştirel bilinç”in geliştirilmesidir. İkincisi ise insanın çok yönlü olarak bilgi, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesi yoluyla “yaratıcı” ve “özgürleştirici” toplumsallığının özendirilmesi ve insanın özneleşmesinin ve özgürleşmesinin önünde yükselen ırkçı, cinsiyetçi, türcü ve homofobik her türlü ayrımcı duvarın aşılmasıdır.

Alternatif Eğitim Dergisi, Sayı: 3, Eylül-Aralık 2016
Dosya Konusu: Alternatif Üniversite
Türkiye, 15 Temmuz akşamı kanlı bir darbe girişimiyle sarsıldı. Çok sayıda insanın yaşamını yitirdiği, onlarcasının da yaralandığı bu darbe girişimi sırasında oluşan şiddet ortamı ve yaşanan çatışmalar; barış, demokrasi, insan hakları ve siyaset temelinde yeni bir dönemin kapısını araladı.
Eğitim kurumu bu süreçte en çok etkilenen kurumlardan biri oldu.
Darbe girişimi sonrası eğitim sisteminde çok büyük değişiklikler yapıldı. Ancak, bunlar daha çok hükümetin darbe karşısında kendini korumaya yönelik düzenlemelerdi. Türkiye eğitim sistemi eskisi gibi devam ediyor. Sorunlar yerli yerinde ve değişen bir şey yok. Çünkü yapılan düzenlemeler eğitimin içeriğinden çok biçimine ilişkindi.

Alternatif Eğitim Dergisi, Sayı: 4, Bahar 2017
Dosya Konusu: Din Eğitimi
Din eğitimi, ülkemizde onca yeni uygulamaya, bu konuda artan bütçe ve devlet-hükümet ilgisine, imkânına, yaygın kamuoyu ve medya desteğine rağmen örgün eğitim sistemi içinde hala merkezi bir konumda değil. Yani ebeveyn ve öğrenciler, din bilgisi yerine pozitif alanların bilgilerini öğrenmeye daha fazla ilgi gösteriyorlar.
Kimi öğrenciler din konusuna ilgi duysalar bile öğrencilerin büyük bir kısmı dinle ilgili dersleri ve bilgileri kendi gelecekleri için öncelikli, acil ve çözüm kabilinden bir öğretim alanı olarak görmüyor; bilakis daha “pozitif” alanlara (matematik, yabancı dil, spor, bilim vb.) yöneliyorlar. Zira mezun olup iş hayatına atıldıklarında öğrenciler daha pozitif, pratik ve bilimsel bilgilerin işlerine yarayacaklarını düşünüyor olabilirler; bu, hayatın normal gelişimsel bir sonucu. Fakat öte yandan, din eğitimi konusunda bir toplumsal talebin olduğu da kabul edilmeli.

Alternatif Eğitim Dergisi, Sayı: 5, Güz 2017
Dosya Konusu: Öğretmen Sorunları
Ülkemizde ve dünyada eğitim sistemlerinin en önemli bileşenlerinden olan öğretmenler çocukların hayata dair anlam dünyalarının şekillenmesi ve gerçek yaşama uyum sağlama sürecinde aileden sonra en önemli kişilerdir. Nitekim sosyal bir varlık olan bireylere öğretmenler bilimsel bilginin yanında gündelik hayatlarını sürdürebilecekleri kültürel bilginin öğretimini de sağlamaktadır.
Öğretmenlerin eğitim sisteminin temel taşlarından biri olması onların sahip olması gereken pedagojik niteliklerini de önemli kılmıştır. Çünkü öğretmen- öğrenci ilişkisi düşünüldüğü gibi sadece bilgi aktarımıyla kalmayıp çocuğun ahlaki, sosyal ve değer/normlar dünyasının da şekillenmesinde önemli rol oynar.

Alternatif Eğitim Dergisi, Sayı: 6, Kış 2017
Dosya Konusu: Oyun ve Oyuncak; Eğitimde Alternatif Yaklaşımlar
Oyun çocuğun hayal gücünün bir ürünü olarak hem eğlence hem de yeni öğrenme alanları sunuyor. Oyuncak ise oyunu kolaylaştıran ve hatta kimi zaman oyunu var eden bir öge olarak çocuğun dünyasının vazgeçilmezlerinden.
Modern eğitim dizgesinin rasyonelliği ve çocuğa yüklediği sorumluluklar, oyunu ve oyuncağı unutturuyor. Diğer taraftan oyun ve oyuncak, çocuğun hayal dünyasının en önemli enstrümanlarından. Keşif yoluyla, eğlenerek öğretiyor. Aynı zamanda yaratıcılığa derinlik katıyor.
Alternatif Eğitim Dergisi’nin bu sayısı oyun ve oyuncağı çok boyutlu biçimde ele alıyor. Yetişkinlere ve eğitimcilere sınav ve başarıya odaklanmış bir çocuklukta oyun ve oyuncağı yeniden hatırlatmayı hedefliyor.

Alternatif Eğitim Dergisi, Sayı: 7, Bahar 2018
Dosya Konusu: Nitelikli Okullar
Alternatif Eğitim Dergisi bu sayıda tartışmaya konu olan “nitelikli okullar”ın başarısının ardındaki akademik ve öğretimsel (Fransızca deyimle scolaire) yönlerini ele aldı. Bu okulları diğerlerinden farklılaştıran (talep, tanınırlık, akademik başarı, uluslararası kabul vb.) özellikler arasında tarihsel geçmiş, kurumsal yapı, öğretmen kadrosu, materyal imkânı, okul mimarisi, yabancı dil, teknik donanım, bütçe vb bulunduğu ileri sürülebilir. Fakat bu “nitelikli okullar”ı diğerlerinden en çok farklılaştıran, altyapıya ait imkânların (bina, öğretmen kadrosu, bütçe, sosyal ilişkiler ağı vb.) yanı sıra, öğretim sürecinde uygulanan efsanevi sıkı disiplin olsa gerek. Dosyada yer alan yazılarda bu disiplinin, “sıkı çalış(tır)ma”nın dışında, işine önem verme, pozitif sonuç almak için kıyasıya bir mücadele etme, hayatta bir şeyleri değiştirmenin mümkün olduğu, toplumsal sorunlara duyarlı bir yaklaşımın eğitimi anlamlı kıldığını vazeden çeşitli boyutlar içerdiğini söylemek mümkün.

Alternatif Eğitim Dergisi, Sayı: 8, Güz 2018
Dosya Konusu: 1. Alternatif Eğitim Sempozyumu - Bildiriler ve Atölye İçerikleri
18-19 Mayıs 2018 tarihinde Barış Manço Kültür Merkezinde (Kadıköy, İstanbul) Alternatif Eğitim Sempozyumu’nun ilkini gerçekleştirdik. Daha önce benzer çeşitli çalışmalar olmuştu, lakin biz on kuruluş ve yüksek katılımlı düzenleme ekibinin gönüllü olarak böyle bir organizasyon gerçekleştirmesi ile başlayan faaliyetimizi kast ederek ilk diyoruz. İki günlük program boyunca, bir yandan paneller bir yandan da atölyeler devam etti. Panellerde eğitim, sanat, zorunlu eğitim, sivil toplum çalışmaları ve detaylı bir şekilde alternatif okullarının özellikleri ele alındı. Soru-cevap kısmıyla da tartışmaya sunuldu. Atölyelerde ise alanına hâkim birçok arkadaşımız yoğun katılımın olduğu çalışmalar gerçekleştirdiler.
Sempozyumda pek çok sunuş ve atölye yapıldı; bunlardan bir kısmına dergimizin bu sayısında dosya konusu olarak yer veriyoruz.

Alternatif Eğitim Dergisi, Sayı: 9, Kış 2018
Dosya Konusu: Alternatif Öğretmen Çalıştayı Bildiri ve Atölye Raporları
Alternatif Eğitim Dergisi’nin bu sayısının dosya konusu Alternatif Öğretmen Çalıştayı.
Derginin içeriğinde yer alan yazılardan bazıları;
Yaşamı Zenginleştiren Barışçıl Sınıflar, Eğitimde Yaratıcı Drama Etkinlikleri, Yaratıcılığını Özgür Bırak-Alternatif Eğitimde Anlık Yaratıcı Düşünme, Alternatif Öğretmenliğin Epistemolojik Koşullarını Oluşturmak, Demokratik Okullar-Sınıfta Demokratik Katılım, Öğretmenlerle Yol Arkadaşı Olmak, Sınıfta Etkili İletişim, İmge Oyunları Atölyesi, En Alttakilerin Pedagojisi – Bir Sınıf Zaferi, Düşten Gerçeğe Bir Yol Hikâyesi: Uçan Bisiklet, Bir Alternatif Eğitim Modeli: Reggio Emilia, Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Entegrasyonu için
Okullar Nasıl Düzenlenmeli? …

Toplam 9 dergi, 2168 sayfa

 

(Tanıtım Bülteninden)

 

 

Ebat : 15 x 21,5

İlk Baskı Yılı : 2019

Baskı Sayısı : 1. Basım

Dil : Türkçe

Yorumlar 0

Henüz yorum yapılmadı!

x

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.