Sepetinizde Ürün Bulunmamaktadır.


Anayasa TCK-CMK-CGTİHK ve İlgili Mevzuat

Anayasa TCK-CMK-CGTİHK ve İlgili Mevzuat

Anayasa TCK-CMK-CGTİHK ve İlgili Mevzuat

Yayınevi :

Kuram

Stokta Yok
  • Ürün geçici olarak temin edilememektedir.
  • Barkod: 9786059637459

İÇİNDEKİLER

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

BAŞLANGIÇ

BİRİNCİ KISIM: GENEL ESASLAR

İKİNCİ KISIM: TEMEL HAKLAR VE ÖDEVLER

BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM: Kişinin Hakları ve Ödevleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Siyasi Haklar ve Ödevler 

ÜÇÜNCÜ KISIM: CUMHURİYETİN TEMEL ORGANLARI

BİRİNCİ BÖLÜM: Yasama 

İKİNCİ BÖLÜM: Yürütme

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yargı 

DÖRDÜNCÜ KISIM: MALİ VE EKONOMİK HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM: Mali Hükümler 

İKİNCİ BÖLÜM: Ekonomik Hükümler 

BEŞİNCİ KISIM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

ALTINCI KISIM: GEÇİCİ HÜKÜMLER

YEDİNCİ KISIM: SON HÜKÜMLER

 

TÜRK CEZA KANUNU

BİRİNCİ KİTAP: Genel Hükümler

BİRİNCİ KISIM: Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı

BİRİNCİ BÖLÜM: Temel İlkeler ve Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM: Kanunun Uygulama Alanı

İKİNCİ KISIM: Ceza Sorumluluğunun Esasları

BİRİNCİ BÖLÜM: Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği, Kast ve Taksir

İKİNCİ BÖLÜM: Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Suça Teşebbüs

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Suça İştirak

BEŞİNCİ BÖLÜM: Suçların İçtimaı

ÜÇÜNCÜ KISIM: Yaptırımlar

BİRİNCİ BÖLÜM: Cezalar

İKİNCİ BÖLÜM: Güvenlik Tedbirleri 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Dava ve Cezanın Düşürülmesi

İKİNCİ KİTAP: Özel Hükümler

BİRİNCİ KISIM: Uluslararası Suçlar

BİRİNCİ BÖLÜM: Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar

İKİNCİ KISIM: Kişilere Karşı Suçlar

BİRİNCİ BÖLÜM: Hayata Karşı Suçlar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İşkence ve Eziyet

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlâli

BEŞİNCİ BÖLÜM: Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma

ALTINCI BÖLÜM: Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar 

YEDİNCİ BÖLÜM: Hürriyete Karşı Suçlar

SEKİZİNCİ BÖLÜM: Şerefe Karşı Suçlar

DOKUZUNCU BÖLÜM: Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar

ONUNCU BÖLÜM: Malvarlığına Karşı Suçlar

ÜÇÜNCÜ KISIM: Topluma Karşı Suçlar

BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Tehlike Yaratan Suçlar

İKİNCİ BÖLÜM: Çevre ye Karşı Suçlar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Kamu Güvenine Karşı Suçlar

BEŞİNCİ BÖLÜM: Kamu Barışına Karşı Suçlar

ALTINCI BÖLÜM: Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar

YEDİNCİ BÖLÜM: Genel Ahlaka Karşı Suçlar

SEKİZİNCİ BÖLÜM: Aile Düzenine Karşı Suçlar

DOKUZUNCU BÖLÜM: Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar

ONUNCU BÖLÜM: Bilişim Alanında Suçlar

DÖRDÜNCÜ KISIM: Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM: Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar

İKİNCİ BÖLÜM: Adliyeye Karşı Suçlar 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar

BEŞİNCİ BÖLÜM: Ana yasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar

ALTINCI BÖLÜM: Milli Savunma ya Karşı Suçlar

YEDİNCİ BÖLÜM: Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk

SEKİZİNCİ BÖLÜM: Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar

DOKUZUNCU BÖLÜM: Son Hükümler 

 

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE

UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM: Uyum Hükümleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

 

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU

BİRİNCİ KİTAP: Genel Hükümler

BİRİNCİ KISIM: Kapsam, Tanımlar, Görev ve Yetki

BİRİNCİ BÖLÜM: Kapsam ve Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM: Görev

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Bağlantılı Davalar

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Yetki

BEŞİNCİ BÖLÜM: Hâkimin Dava ya Bakamaması ve Reddi

İKİNCİ KISIM: Kararlar, Açıklanması ve Tebliği, Süreler ve Eski Hâle Getirme

BİRİNCİ BÖLÜM: Kararlar, Açıklanması ve Tebliği

İKİNCİ BÖLÜM: Süreler ve Eski Hâle Getirme

ÜÇÜNCÜ KISIM: Tanıklık, Bilirkişi İncelemesi ve Keşif

BİRİNCİ BÖLÜM: Tanıklık

İKİNCİ BÖLÜM: Bilirkişi İncelemesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Gözlem Altına Alınma, Muayene, Keşif ve Otopsi

DÖRDÜNCÜ KISIM: Koruma Tedbirleri 

BİRİNCİ BÖLÜM: Yakalama ve Gözaltı 

İKİNCİ BÖLÜM: Tutuklama 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Adlî Kontrol

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Arama ve El koyma

BEŞİNCİ BÖLÜM: Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi 

ALTINCI BÖLÜM: Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme 

YEDİNCİ BÖLÜM: Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat

BEŞİNCİ KISIM: İfade ve Sorgu

BİRİNCİ BÖLÜM: İfade veya Sorgu İçin Çağrı

İKİNCİ BÖLÜM: İfade ve Sorgu Usulü

ALTINCI KISIM: Savunma 

BİRİNCİ BÖLÜM: Müdafi Seçimi, Görevlendirilmesi, Görev ve Yetkileri 

İKİNCİ KİTAP: Soruşturma 

BİRİNCİ KISIM: Suçlara İlişkin İhbarlar ve Soruşturma 

BİRİNCİ BÖLÜM: Soruşturmanın Gizliliği, Suçların İhbarı 

İKİNCİ BÖLÜM: Soruşturma İşlemleri

İKİNCİ KISIM: Kamu Davasının Açılması

BİRİNCİ BÖLÜM: Kamu Davasının Açılması

İKİNCİ BÖLÜM Kovuşturma ya Yer Olmadığına Dair Karar, İtiraz ve İddianamenin İadesi

ÜÇÜNCÜ KİTAP: Kovuşturma Evresi

BİRİNCİ KISIM: Kamu Davasının Yürütülmesi

BİRİNCİ BÖLÜM: Duruşma Hazırlığı

İKİNCİ BÖLÜM: Duruşma

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Duruşmanın Düzen ve Disiplini

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Delillerin Orta ya Konulması ve Tartışılması

BEŞİNCİ BÖLÜM: Duruşma Tutanağı

İKİNCİ KISIM: Kamu Davasının Sona Ermesi

BİRİNCİ BÖLÜM: Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm

İKİNCİ BÖLÜM: Suç Niteliğinde Değişiklik 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Karar ve Hüküm

DÖRDÜNCÜ KİTAP: Mağdur, Şikâyetçi, Malen Sorumlu, Katılan

BİRİNCİ KISIM: Suçun Mağduru ile Şikâyetçinin Hakları

İKİNCİ KISIM: Kamu Davasına Katılma 

BEŞİNCİ KİTAP: Özel Yargılama Usulleri 

BİRİNCİ KISIM: Gaiplerin ve Kaçakların Yargılanması, Tüzel Kişilerin Soruşturmada ve Kovuşturmada Temsili, Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme Usulü 

BİRİNCİ BÖLÜM: Gaiplerin Yargılanması 

İKİNCİ BÖLÜM: Kaçakların Yargılanması

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Tüzel Kişilerin Soruşturmada ve Kovuşturmada Temsili

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme

İKİNCİ KISIM: Uzlaşma ve Müsadere

BİRİNCİ BÖLÜM: Uzlaşma

İKİNCİ BÖLÜM: Müsadere Usulü

ALTINCI KİTAP: Kanun Yolları

BİRİNCİ KISIM: Genel Hükümler

İKİNCİ KISIM: Olağan Kanun Yolları

BİRİNCİ BÖLÜM: İtiraz

İKİNCİ BÖLÜM: İstinaf

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Temyiz

ÜÇÜNCÜ KISIM: Olağanüstü Kanun Yolları

BİRİNCİ BÖLÜM: (…) Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

İKİNCİ BÖLÜM: Kanun Yararına Bozma

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yargılamanın Yenilenmesi

YEDİNCİ KİTAP: Yargılama Giderleri ve Çeşitli Hükümler

BİRİNCİ KISIM: Yargılama Giderleri

İKİNCİ KISIM: Çeşitli Hükümler

 

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE

UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM: Uyum Hükümleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli Hükümler

 

CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN

BİRİNCİ KİTAP: Amaç ve Temel İlkeler, Hapis Cezası ve Güvenlik Tedbirleri

BİRİNCİ KISIM: Amaç ve Temel İlkeler

BİRİNCİ BÖLÜM: Kanunun Amacı

İKİNCİ BÖLÜM: Temel İlkeler

İKİNCİ KISIM: Hapis Cezaları ve Güvenlik Tedbirleri

BİRİNCİ BÖLÜM: Hapis Cezaları ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazında Gözetilecek İlkeler

İKİNCİ BÖLÜM: Ceza İnfaz Kurumlarının Türleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Cezanın İnfazının Ertelenmesi 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Hükümlülerin Ceza İnfaz Kurumlarına Kabul İşlemleri 

BEŞİNCİ BÖLÜM: Hükümlülerin Sınıflandırılması ve Cezaların İnfazı 

ALTINCI BÖLÜM: Hükümlünün Yükümlülükleri 

YEDİNCİ BÖLÜM: Ceza İnfaz Kurumlarında Düzen ve Güvenlik

SEKİZİNCİ BÖLÜM: Disiplin Ceza ve Tedbirleri, Ödüllendirme

DOKUZUNCU BÖLÜM: Hükümlülerin Nakilleri

ÜÇÜNCÜ KISIM: Ceza İnfaz Kurumunda Hükümlünün Hakları, Güvenceleri ve Kısıtlamalar

BİRİNCİ BÖLÜM: Savunma Haklarının Kullanılması, Kültür ve Sanat Etkinliklerine Katılma, İfade Özgürlüğü

İKİNCİ BÖLÜM: Günlük Yaşamda Haklar ve Yükümlülükler 

DÖRDÜNCÜ KISIM: İyileştirme

BİRİNCİ BÖLÜM: Bireyselleştirme

İKİNCİ BÖLÜM: Eğitim

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Sağlığın Korunması ve Tıbbî Müdahaleler

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Dışarıyla İlişkiler

BEŞİNCİ BÖLÜM: Beden Eğitimi ve Boş Zaman Etkinlikleri

ALTINCI BÖLÜM: Salıverilme İçin Hazırlama

YEDİNCİ BÖLÜM: İzinler 

SEKİZİNCİ BÖLÜM: İnfazla İlgili Kararlar 

BEŞİNCİ KISIM: Salıverilme Öncesi ve Sonrası Hükümlü ye ve Eski Hükümlü ye Yardım

BİRİNCİ BÖLÜM: İnfaz Kurumuna Dış Yardımlar ve Hükümlüler Arası Yardımlaşmalar

İKİNCİ BÖLÜM: Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi ile Korum a Kurulları

İKİNCİ KİTAP: Diğer Cezalar, Tedbirler, Koşullu Salıverilme ve Tutukluluk

BİRİNCİ KISIM: Diğer Cezalar

BİRİNCİ BÖLÜM: Kamu ya Yararlı Bir İşte Çalıştırma ve Adlî Para Cezalarının İnfazı

İKİNCİ BÖLÜM: Koşullu Salıverilme, Mükerrerlere Özgü İnfaz Rejimi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri

İKİNCİ KISIM: Tedbirler ve Tutukluluk 

BİRİNCİ BÖLÜM: Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar ile Kısa Süreli Hapis Cezalarının Özel İnfaz Şekilleri 

İKİNCİ BÖLÜM: Tutuklama Kararının Yerine Getirilmesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Tutukluların Hakları ve Kısıtlayıcı Önlemler

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Son Hükümler

 

ADLÎ SİCİL KANUNU

 

ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE

MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN

BİRİNCİ KISIM: Genel Hükümler

İKİNCİ KISIM: Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri

BİRİNCİ BÖLÜM: Hukuk Mahkemeleri

İKİNCİ BÖLÜM: Ceza Mahkemeleri 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Cumhuriyet Başsavcılığı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Ortak Hükümler

ÜÇÜNCÜ KISIM: Bölge Adli ye Mahkemeleri

BİRİNCİ BÖLÜM: Kurulu ş

İKİNCİ BÖLÜM: Görevler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Nitelik ve Atama

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Ortak Hükümler

DÖRDÜNCÜ KISIM: Son Hükümler

 

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN

 

BASIN KANUNU

 

CEZAÎ KONULARDA ULUSLARARASI ADLÎ İŞ BİRLİĞİ KANUNU

BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM: Adlî Yardımlaşma

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İade

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Soruşturma veya Kovuşturmanın Devri

BEŞİNCİ BÖLÜM: İnfazın Devri 

ALTINCI BÖLÜM: Hükümlü Nakli

YEDİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

 

ÇOCUK KORUMA KANUNU

BİRİNCİ KISIM: Amaç, Kapsam, Temel İlkeler, Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler

BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Temel İlkeler

İKİNCİ BÖLÜM: Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler

İKİNCİ KISIM: Soruşturma ve Kovuşturma

BİRİNCİ BÖLÜM: Soruşturma

İKİNCİ BÖLÜM: Kovuşturma

ÜÇÜNCÜ KISIM: Mahkemeler ve Cumhuriyet Savcılığı

BİRİNCİ BÖLÜM: Mahkemelerin Kurulu ş, Görev ve Yetkisi 

İKİNCİ BÖLÜM: Cumhuriyet Savcılığı ve Kolluk

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Sosyal İnceleme

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Denetim

DÖRDÜNCÜ KISIM: Çeşitli Hükümler

 

KABAHATLER KANUNU

BİRİNCİ KISIM: Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç ve Kapsam, Tanım, Kanun İlk İlkesi ve Kanunun Uygulama Alanı

İKİNCİ BÖLÜM: Kabahatten Dolayı Sorumluluğun Esasları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İdarî Yaptırımlar

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Karar Verme Yetkisi ve Kanun Yolları 

İKİNCİ KISIM: Çeşitli Kabahatler

 

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU

BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM: Mal Bildirimleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Ceza Hükümleri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Bu Kanunda Yazılı Suçlar ile Bazı Suçlardan Dolayı Soruşturma Usulü

BEŞİNCİ BÖLÜM: Çeşitli Hükümler

 

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

 

POLİS VAZİFE VE SALÂHİYET KANUNU

 

TERÖRLE MÜCADELE KANUNU

BİRİNCİ BÖLÜM: Tanım ve Terör Suçları

İKİNCİ BÖLÜM: Yargılama Usulleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Cezaların İnfazı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli Hükümler

BEŞİNCİ BÖLÜM: Geçici Hükümler

 

ADLÎ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

İKİNCİ BÖLÜM: Adlî Arama

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Önleme Aramaları 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Aramaların Yapılma Şekli

BEŞİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler  

 

(Tanıtım bülteninden)

 

 

Hamur Tipi : 1. Hamur

Sayfa Sayısı : 1036

Ebat : 9 x 13,5

İlk Baskı Yılı : 2017

Baskı Sayısı : 1. Basım

Dil : Türkçe

Medya Cinsi : E-Kitap

Yorumlar 0

Henüz yorum yapılmadı!

x

İnternet sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz ve internet sitemize yapacağınız ziyaretleri kişiselleştirebilmek için çerezlerden faydalanıyoruz. Dilediğiniz halde çerez ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız