Sepetinizde Ürün Bulunmamaktadır.


Sulama ve Drenaj-Tarımda Sulama ve Drenaj Mühendisliği
Sulama ve Drenaj-Tarımda Sulama ve Drenaj Mühendisliği

Sulama ve Drenaj-Tarımda Sulama ve Drenaj Mühendisliği

0/10 - 0 Kişi FAVORİLERİME EKLE
Yazar: Bahri Çevik
Standart Teslimat
20 Ocak - 25 Ocak
* 125 TL üzeri bedava!
  • 125 TL üstü standart teslimatlı siparişlerde kargo bedava!
  • Barkod: 9786052588000

Sulama ve Drenaj-Tarımda Sulama ve Drenaj Mühendisliği Kitap Açıklaması

1. Su ve Sulamanın Bitki Yetiştirilmesinde Yeri ve Önemi
1.1. Su ve Sulama
1.2. Toprak-Su ve Bitki İlişkileri
1.2.1. Toprak
1.2.2. Toprağın Esas Yapı Maddeleri
1.2.3. Mineral Yapı Maddeleri
1.2.4. Organik Yapı Maddeleri
1.2.5. Toprak Suyu
1.2.6. Toprak Havası
1.2.7. Sulama Yönünden Toprağın Bazı Fiziksel Özellikleri
1.2.7.1. Toprak Bünyesi
1.2.7.2. Toprak Yapısı
1.2.7.3. Özgül Ağırlık
1.2.7.4. Hacim Ağırlığı (Volüm ağırlığı)
1.2.7.5. Porozite
1.2.7.6. Su Alma (İnfiltrasyon) Hızı
1.2.7.7. Bitki Kök Derinliği
1.2.7.8. Suyun Toprak İçindeki Hareketi
1.2.7.9. Sulama Yönünden Toprak Suyunun Sayısal İfade Şekilleri
1.2.8. Sulama Yönünden Önemli Toprak Suyu Sınıfları
1.2.8.1. Toprağın Doyma Hali
1.2.8.2. Tarla Kapasitesi
1.2.8.3. Devamlı Solma Noktası
1.2.8.4. Kullanılabilir Su Kapasitesi
1.2.9. Su ve Toprak Verimliliği İlişkileri
2. Sulama Sistemleri
2.1. Yüzey Sulama Sistemleri
2.1.1. Serbest Salma
2.1.2. Tesviye Eğrili Salma
2.1.3. Uzun Tava (border)
2.1.4. Tesviye Eğrili Tava (kontur tava) sistemi
2.1.5. Adi Tava (göllendirme) Sistemi
2.1.6. Karık Sistemi
2.1.7. Tesviye Eğrili (kontur) Karık Sistemi
2.1.8. Çizi (yüzlek karık) Sistemi
2.1.9. Çiftlik Su Dağıtım Sistemi
2.1.10. Su Kontrol Yapıları
2.1.11. Kapalı boru hatları
2.1.12. Arazinin Sulamaya Hazırlanması
2.1.13. Arazi Tesviyesi
3. Yüzey Sulama Yöntemleriyle Sulama Suyunun Uygulanması
3.1. Sulama Suyu Miktarının Saptanması
3.2. Sulama Zamanı, Bir Sulamada Verilecek Su Miktarı ve Sulama Aralığı
3.2.1. Sulama Zamanı
3.2.2. Bir Sulamada Uygulanacak Net ve Toplam (Brüt)
Su Miktarının Hesaplanması
3.2.3. Sulama Aralığı
3.3. Yüzey Sulama Sistemlerinin Planlanması 
3.4. Yüzey Sulama Yöntemlerinde Kayıplar ve Randımanlar
4. Alttan Sızdırma Sulama Sistemleri
4.1. Sızdırma Sisteminin Koşulları
4.2. Alttan Sızdırma Sisteminin Uygulanmasını Sınırlayan Koşullar
5. Yağmurlama Sulama Sistemleri
5.1 Yağmurlama Sistemlerinin Öğeleri
5.2. Yağmurlama Sisteminin Türleri
5.3.Yağmurlama Yönteminin Üstünlükleri
5.4 Yağmurlama Yönteminin Sakıncaları ve Sistemin Uygulanma Sınırları
5.5 Sistemin Planlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar
5.6. Yağmurlama Sulama Sistemlerinde Yerleştirme Düzenleri
5.7. Lateral ve Yağmurlayıcı Aralığı
5.8. Yağmurlama Sistemiyle Gübre Uygulanması
5.8.1. Verilecek Gübre Miktarının Saptanması
5.9. Yağmurlama Sistemiyle Donlardan Korunma
5.10. Mini Yağmurlama Sistemleri (Mini Sprink)
6. Damla Sulama Sistemi
6.1. Damla Sulama Sisteminin Tanımı ve Genel Esasları
6.2. Damla Sulama Sisteminin Uygulama Alanları ve Üstünlükleri
6.3. Damla Sulama Sisteminin Başlıca Üstünlükleri
6.3.1. Damla Sulama Sisteminin Başlıca Öğeleri
6.4. Damla Sulama Sisteminin İşletilmesi
6.5. Damla Sulama Sisteminde Gübre Uygulanması
6.6. Damla Sulama ve Toprak-Su-Bitki İlişkileri
6.7. Damla Sulama Bitki Su Tüketimi İlişkileri ve Sulama Suyu
Gereksinmesinin Saptanması
6.8. Damla Sulama ve Tuzluluk İlişkileri
6.9. Damla Sulama Yöntemiyle Yapılan Bazı Araştırmaların Sonuçları
6.10. Damla Sulamasının Sorunları
6.10.1. Algler
6.10.2. Kalsiyum Karbonat ve Demir Oksit Birikintileri
6.10.3. Aşırı Toprak Suyu
6.11. Damla Sulama Yöntemlerinin Çukurovada Uygulama Olanakları
6.11.1. Akdeniz (İskenderun-Silifke) Kıyı Kumulları
6.11.2. İskenderun-Silifke Kıyı Şeridi Verimli Tarım Alanları
6.11.3. Örtüaltı Yetiştiriciliğinde Damla Sulaması
6.11.4. Tuzlu Drenaj Sularının Damla Sulama Sistemiyle Kullanılması
6.11.5. Damla Sulama Sistemlerinin Sağlanması
7. Sulama Yöntemi Seçiminde Etkili Faktörler
7.1. Toprak Özellikleri
7.2. Sulama Suyunun Miktarı Ve Kalitesi
7.3. Topoğrafik Durum
7.4. Arazinin Büyüklüğü ve Şekli
7.5. Bitki Türü
7.6. İklim Özellikleri
7.7. Sulama Giderleri
7.8. Sosyal ve Kültürel Durum
7.9. Sulama Yöntemlerinde Suyun Toprakta Dağılım Desenleri
8. Tansiyometrelerin Sulamada Kullanılması
8.1. Tansiyometrenin Yapısı ve Özellikleri
8.2. Tansiyon Değerlerinin Anlam ve Yorumları
8.3. Sulamada İhtiyaç Duyulan Tansiyometre İstasyonu Sayısı
8.4. Tansiyometrelerin Toprağa Yerleştirilmesi
8.5. Tansiyometre İstasyonları İçin Yer Seçimi
8.6. Tansiyometre İstasyonlarında Gerekli Tansiyometre Sayıları
9. Sulama Suyunun Kalitesi ve Sınıflandırılması
9.1. Su Örneklerinin Alınması
9.2. Sulama Suyu Analiz Sonuçlarının İfade Şekilleri
9.3 Sulama Sularında Anyon ve Katyonlar
9.4. Sulama Suyu Analiz Sonuçlarının Kontrolü
9.5. Sulama Sularının Sınıflandırılması
10. Meyve Ağaçlarının Sulanması
10.1. Transpirasyon
10.3. Toprak Suyunun Durumu
10.4. Ağaçların Su Dengesi
10.5. Stomat Faaliyeti ve Fotosentez
10.6. Sulamanın Vejetatif Büyümeye Etkisi
10.6.1. Sürgünlerin Gelişmesi
10.6.2. Ağaç Tacı ve Gövde Büyümesi
10.6.3. Kök Büyümesi
10.7. Sulamanın Meyveler Üzerine Etkisi
10.7.1. Tomurcuk Oluşumu ve Gelişmesi
10.7.2. Meyve Oluşumu
10.7.3. Meyve Yarılma ve Çatlamaları
10.7.4. Hasat Önü Dökümleri
10.7.5. Meyve Verimi
10.7.6. Meyve Kalitesi
10.7.7. Meyve Ağaçlarının Tuza Göreceli Dayanma Dereceleri
10.8. Meyve Bahçelerinde Sulamanın Esasları
10.8.1. Meyve Bahçelerinin Sulanmasında Mevsimlik Sulamalar
11. Turunçgillerin Sulanması
11.1. Turunçgillerde Toprak-Su-Bitki ve Verim İlişkileri
11.1.1. Turunçgillerin Toprak İsteği
11.1.2. Turunçgillerde Toprak-Su-Bitki İlişkileri
11.1.3. Turunçgillerde Sulamanın Verim Üzerine Etkisi
11.2. Turunçgillerin Sulanmasında Uygulanan Yöntemler
11.3. Limon (Kütdiken) Sulama Araştırması
11.3.1. Bulgular ve Tartışma
11.3.2. Sonuç ve Öneriler
11.4. Çukurovada Turunçgillerin Beslenmesinde Temel Sorunlar
12. Muz Sulanması
12.1. Muz Yetiştiriciliği ve Sulama İlişkileri
12.2. Muzun Sulama İstekleri ve Bu Konuda Yapılmış Araştırma Sonuçları
12.3. Muz Sulama Araştırması
12.3.1. Araştırma Alanı, Toprak, Sulama Suyu ve İklim Özellikleri
12.3.2. Sonuç ve Öneriler
13. Bağcılıkta Toprak Suyu İle Üzüm Nitelik ve Nicelik İlişkileri
13.1. Bağlarda Etkin Kök Derinliği 
13.2. Toprak Suyu-Bitki ilişkisi
13.2.1. Asma Tarafından Topraktan Suyun Alınması 
13.2.2. Toprak Suyu Koşullarına Asmanın Tepkileri 
13.3. Toprak Suyu Nicelik Ve Nitelik ilişkisi
13.3.1. Toprak Suyunun Ürün Miktarına Etkisi
13.3.2. Toprak Suyunun Ürün Niteliğine Etkisi 
13.3.3. Özet ve Öneriler 
13.4. Sulamanın Sofralık ve Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Verim ve
Kaliteleri Üzerine Etkisi
14. Zeytin Sulanması
14.1. İklim Koşulları
14.2. Toprak İsteği
14.3. Arazinin Hazırlanması
14.4. Su İsteği ve Sulama
14.5. Sulama Zamanı
14.6. Sulama ve Meyve Dökümü İlişkileri
14.7. Uygulanacak Su Miktarının Hesaplanması
14.8. Sulama Yöntemi
14.9. Sulama Suyu Kalitesi
14.10. Zeytinliklerde Toprak Su Koruma Önlemleri
15. Çilek Sulanması
15.1. Çilek Sulamasında Uygulanan Sulama Yöntemleri
15.2. Sulama Zamanı ve Aralığı
15.3. Çukurova Koşullarında Çilek Sulama Araştırması
16. Örtüaltı Yetiştiriciliğinde Sebze ve Meyvelerin Sulanması
16.1. Açık Su Yüzeyinden Olan Buharlaşma Yöntemi
16.1.1. Patlıcan Sulaması Sulama Sistemi ve Sulama Suyu
16.1.2. Domates Sulaması
16.1.3. Kavun Sulaması
16.2. Radyasyon Yöntemiyle Su Tüketiminin Saptanması
16.2.1. Seralarda Radyasyon Geçirgenliği
16.2.2. Radyasyon Yöntemiyle Kavunda Su Tüketiminin Saptanması
16.3. Sera Domates Yetiştiriciliğinde Sulama Suyu Gereksinmesinin
Saptanmasında Kullanılabilecek Ampirik Bir ilişki
16.3.1. Radyasyon Ölçüm Yöntemiyle Domates Sulama Araştırması
16.3.2. Bulgular ve Tartışma
17. Açıkta Yetiştirilen Bazı Sebzelerde Farklı Su Düzeylerinin
Verim ve Kalite Üzerine Etkileri
17.1. Sulama Suyu Düzeylerinin Belirlenmesi
17.2. Tansiyometre Uygulamaları
18. Pamuk Sulanması
18.1. Sulama Zamanı
18.2. Sulama Zamanının Belirlenmesi
18.3. Sulama Suyu Miktarı ve Sulama Sayısı
18.4. Sulama Yöntemleri
18.5. Çukurova’da Pamuğun Birinci Sulaması
19. Mısır Sulanması
19.1. Mısırın Gelişme Dönemleri
19.2. Su İsteği, Sulama Zamanı ve Sulama Aralığı
19.3. Sulama Yöntemleri
20. Soya Sulanması
20.1. Soyanın Su Tüketimi
20.2. Soyanın Gelişme Dönemleri
20.3. Sulama ve Sulama Aralığı
20.4. Sulama Yöntemleri
21. Sulu Tarım Arazilerinde Çoraklık Sorunu ve Çözüm Yolları
21.1. Tuzluluk ve Alkalilik Sorunları
21.3. Tuzluluğun Bitkiler Üzerindeki Etkileri
21.4. Bitkilerin Tuza ve Alkaliliğe Direnci
21.5. Tuzlu ve Alkali Toprakların Islahı
21.6. Tuzlu Ve Alkali Topraklarda Tarım
22. Tuzlanma Riski Altındaki Topraklarda Sulama
22.1. Sulama ve Tuzluluk İlişkileri
22.2. Toprak Tuzluluğu Riskine Karşı Alınması Gerekli Önlemler
22.2.1. Drenaj Koşulları
22.2.2. Arazinin Sulamaya Hazırlanması
22.2.3. Sulama Yöntemleri ve Su Yönetimi
22.2.4. Sulama Programı
23. Tarım Arazisinde Drenaj
23.1. Drenaj Tanımı, Amacı ve Kapsamı
23.2. Drenaj Yönünden Toprak-Bitki-Su İlişkileri
23.3. Yabancı Ot Kontrolü ve Drenaj İlişkileri
23.4. Gübreleme-Drenaj İlişkileri
23.5. Bitki Hastalıkları ve Zararlıları İle Drenaj İlişkisi
23.6. Verim ve Taban Suyu İlişkileri
23.7. Drenaj Sorununun Belirtileri
23.8. Drenaj Sistemlerinin Sağladığı Yararlar
23.9. Drenaj Sistemleri
23.9.1. Açık Drenaj Sistemleri
23.9.2. Toprak Altı Drenaj Sistemleri
23.9.2.1. Mol Drenler
24. Seralarda Drenaj Sorunu Ve Drenaj Sistemleri
24.1. Bitki Hastalıkları Yönünden Drenaj Sorunu
24.2. Taban Suyu ve Tuzluluk Yönünden Drenaj Sorunu
24.3. Drenaj Niçin Gereklidir?
24.4. Drenaj Sisteminin Yararları
24.5. Seralar İçin Uygun Drenaj Sistemleri
24.6. Sonuç ve Öneriler
Son Söz
Kaynaklar

 

(Tanıtım Bülteninden)

 

Hamur Tipi : 1. Hamur

Sayfa Sayısı : 256

Ebat : 16 x 24

İlk Baskı Yılı : 2020

Baskı Sayısı : 1. Basım

Dil : Türkçe

Yorumlar 0

Henüz yorum yapılmadı!

x

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.