Sepetinizde Ürün Bulunmamaktadır.


Türk Ceza Kanunu

Türk Ceza Kanunu

Türk Ceza Kanunu

0/10 - 0 Kişi FAVORİLERİME EKLE
Yayınevi :

Kuram

Hızlı Teslimat
23 Ekim
Standart Teslimat
24 - 26 Ekim
* 75 TL üzeri bedava!
  • 75 TL ve üzeri alışverişlerinizde kargo bedava!
  • Barkod: 9786059637473

TÜRK CEZA KANUNU

BİRİNCİ KİTAP: Genel Hükümler

BİRİNCİ KISIM: Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı

BİRİNCİ BÖLÜM: Temel İlkeler ve Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM: Kanunun Uygu lama Alanı

İKİNCİ KISIM: Ceza Sorumluluğunun Esasları

BİRİNCİ BÖLÜM: Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği, Kast ve Taksir

İKİNCİ BÖLÜM: Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Suça Teşebbüs

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Suça İştirak

BEŞİNCİ BÖLÜM: Suçların İçtimaı

ÜÇÜNCÜ KISIM: Yaptırımlar

BİRİNCİ BÖLÜM: Cezalar

İKİNCİ BÖLÜM: Güvenlik Tedbirleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Dava ve Cezanın Düşürülmesi 

 

İKİNCİ KİTAP: Özel Hükümler

BİRİNCİ KISIM: Uluslararası Suçlar

BİRİNCİ BÖLÜM: Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar

İKİNCİ KISIM: Kişilere Karşı Suçlar

BİRİNCİ BÖLÜM: Hayata Karşı Suçlar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İşkence ve Eziyet

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlâli

BEŞİNCİ BÖLÜM: Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma

ALTINCI BÖLÜM: Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

YEDİNCİ BÖLÜM: Hürriyete Karşı Suçlar

SEKİZİNCİ BÖLÜM: Şerefe Karşı Suçlar

DOKUZUNCU BÖLÜM: Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar

ONUNCU BÖLÜM: Malvarlığına Karşı Suçlar

ÜÇÜNCÜ KISIM: Topluma Karşı Suçlar

BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Tehlike Yaratan Suçlar

İKİNCİ BÖLÜM: Çevreye Karşı Suçlar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar

DÖRDÜN CÜ BÖLÜM: Kamu Güvenine Karşı Suçlar

BEŞİNCİ BÖLÜM: Kamu Barışına Karşı Suçlar

ALTINCI BÖLÜM: Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar

YEDİNCİ BÖLÜM: Genel Ahlaka Karşı Suçlar

SEKİZİNCİ BÖLÜM: Aile Düzenine Karşı Suçlar

DOKUZUNCU BÖLÜM: Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar

ONUNCU BÖLÜM: Bilişim Alanında Suçlar

DÖRDÜNCÜ KISIM: Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM: Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar

İKİNCİ BÖLÜM: Adliyeye Karşı Suçlar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar

BEŞİNCİ BÖLÜM: Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Sular

ALTINCI BÖLÜM: Milli Savunmaya Karşı Suçlar

YEDİNCİ BÖLÜM: Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk

SEKİZİNCİ BÖLÜM: Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar

DOKUZUNCU BÖLÜM: Son Hükümler

 

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM: Uyum Hükümleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

 

CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN

BİRİNCİ KİTAP: Amaç ve Temel İlkeler, Hapis Cezası ve Güvenlik Tedbirleri 

BİRİNCİ KISIM: Amaç ve Temel İlkeler

BİRİNCİ BÖLÜM: Kanunun Amacı 

İKİNCİ BÖLÜM: Temel İlkeler

İKİNCİ KISIM: Hapis Cezaları ve Güvenlik Tedbirleri

BİRİNCİ BÖLÜM: Hapis Cezaları ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazında Gözetilecek İlkeler

İKİNCİ BÖLÜM: Ceza İnfaz Kurumlarının Türleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Cezanın İnfazının Ertelenmesi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Hükümlülerin Ceza İnfaz Kurumlarına Kabul İşlemleri

BEŞİNCİ BÖLÜM: Hükümlülerin Sınıflandırılması ve Cezaların İnfazı

ALTINCI BÖLÜM: Hükümlünün Yükümlülükleri

YEDİNCİ BÖLÜM: Ceza İnfaz Kurumlarında Düzen ve Güvenlik

SEKİZİNCİ BÖLÜM: Disiplin Ceza ve Tedbirleri, Ödüllendirme

DOK UZUNCU BÖLÜM: Hükümlülerin Nakilleri

ÜÇÜNCÜ KISIM: Ceza İnfaz Kurumunda Hükümlünün Hakları, Güvenceleri ve Kısıtlamalar

BİRİNCİ BÖLÜM: Savunma Haklarının Kullanılması, Kültür ve Sanat Etkinliklerine Katılma, İfade Özgürlüğü

İKİNCİ BÖLÜM: Günlük Yaşamda Haklar ve Yükümlülükler

DÖRDÜNCÜ KISIM: İyileştirme

BİRİNCİ BÖLÜM: Bireyselleştirme

İKİNCİ BÖLÜM: Eğitim

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Sağlığın Korunması ve Tıbbî Müdahaleler

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Dışarıyla İlişkiler

BEŞİNCİ BÖLÜM: Beden Eğitimi ve Boş Zaman Etkinlikleri

ALTINCI BÖLÜM: Salıverilme İçin Hazırlama

YEDİNCİ BÖLÜM: İzinler

SEKİZİNCİ BÖLÜM: İnfazla İlgili Kararlar

BEŞİNCİ KISIM: Salıverilme Öncesi ve Sonrası Hükümlüye ve Eski Hükümlüye Yardım

BİRİNCİ BÖLÜM: İnfaz Kurumuna Dış Yardımlar ve Hükümlüler Arası Yardımlaşmalar

İKİNCİ BÖLÜM: Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi ile Koruma Kurulları

 

İKİNCİ KİTAP: Diğer Cezalar, Tedbirler, Koşullu Salıverilme ve Tutukluluk

BİRİNCİ KISIM: Diğer Cezalar

BİRİNCİ BÖLÜM: Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırma ve Adlî Para Cezalarının İnfazı

İKİNCİ BÖLÜM: Koşullu Salıverilme, Mükerrerlere Özgü İnfaz Rejimi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri

İKİNCİ KISIM: Tedbirler ve Tutukluluk

BİRİNCİ BÖLÜM: Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar ile Kısa Süreli Hapis Cezalarının Özel İnfaz Şekilleri 

İKİNCİ BÖLÜM: Tutuklama Kararının Yerine Getirilmesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Tutukluların Hakları ve Kısıtlayıcı Önlemler

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Son Hükümler

 

CEZAÎ KONULARDA ULUSLARARASI ADLÎ İŞ BİRLİĞİ KANUNU

BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM: Adlî Yardımlaşma

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İade

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Soruşturma veya Kovuşturmanın Devri

BEŞİNCİ BÖLÜM: İnfazın Devri

ALTINCI BÖLÜM: Hükümlü Nakli

YEDİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

 

ÇOCUK KORUMA KANUNU

BİRİNCİ KISIM: Amaç, Kapsam, Temel İlkeler, Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler

BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Temel İlkeler

İKİNCİ BÖLÜM: Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler

İKİNCİ KISIM: Soruşturma ve Kovuşturma

BİRİNCİ BÖLÜM: Soruşturma

İKİNCİ BÖLÜM: Kovuşturma

ÜÇÜNCÜ KISIM: Mahkemeler ve Cumhuriyet Savcılığı

BİRİNCİ BÖLÜM: Mahkemelerin Kuruluş, Görev ve Yetkisi

İKİNCİ BÖLÜM: Cumhuriyet Savcılığı ve Kolluk

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Sosyal İnceleme

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Denetim

DÖRDÜNCÜ KISIM: Çeşitli Hükümler

 

KABAHATLER KANUNU

BİRİNCİ KISIM: Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç ve Kapsam, Tanım, Kanunilik İlkesi ve Kanunun Uygulama Alanı

İKİNCİ BÖLÜM: Kabahatten Dolayı Sorumluluğun Esasları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İdarî Yaptırımlar

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Karar Verme Yetkisi ve Kanun Yolları

İKİNCİ KISIM: Çeşitli Kabahatler

 

POLİS VAZİFE VE SALÂHİYET KANUNU

 

(Tanıtım bülteninden)

 

 

Hamur Tipi : 1. Hamur

Sayfa Sayısı : 454

Ebat : 9 x 13,5

İlk Baskı Yılı : 2017

Baskı Sayısı : 1. Basım

Dil : Türkçe

Medya Cinsi : E-Kitap

Yorumlar 0

Henüz yorum yapılmadı!

x

İnternet sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz ve internet sitemize yapacağınız ziyaretleri kişiselleştirebilmek için çerezlerden faydalanıyoruz. Dilediğiniz halde çerez ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız