SAMSUNG ANNE SEN BİRTANESİN SİNEMA BİLETİ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI

Türkiye genelinde kampanya uygulayıcısı olan tüm yetkili Samsung satış kanallarından kampanya tarihleri olan 01 – 15 Mayıs 2017 tarihleri arasındaSamsung Electronics Istanbul Paz. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ithal edilmiş ve kampanyaya dahil olan Samsung Galaxy A3 (2017) SM-A320F, Galaxy A5 (2017) SM-A520F veya Galaxy A7 (2017) SM-A720F model cep telefonu ürünlerinden satın alan ve Türkiye'de ikamet eden, 18 yaşını doldurmuş gerçek kişi tüketiciler, www.annesenbirtanesin.com adresinde yer alan kampanya web sitesindeki iş bu Kampanya Katılım Koşullarına uygun olarak kampanya katılım başvurusunda bulunmaları halinde, sadece kampanya uygulayıcısı olan Cinemaximum sinema salonlarında geçerli ve kullanılabilecek olan sinema bileti promosyonundan; yani 2 al 1 Öde Sinema Bileti Kampanyası’ndan (Kısaca “Kampanya” olarak bahsedilecektir.) faydalanma hakkı elde edeceklerdir.

Kampanya aşağıdaki koşulları kapsar ve katılımcılar kampanyaya katılmadan evvel bu koşulları eksiksiz okuyup, kabul ettikleri takdirde kampanyaya katılmakla mükelleftir. Bu halde, Tüketiciler, kampanyaya katılım başvurusunda bulunmak ile birlikte aşağıdaki koşulları peşinen kabul etmiş sayılır.

Tüketicilerin, iş bu Katılım Koşullarının herhangi birine veya sürelere uymaması ve eksik bilgi ve belge ibraz etmesi halinde yapılan başvuru geçersiz sayılır ve bu halde Tüketici kampanyadan faydalanamaz, kendisine ilave bir hak tanınmaz.

 1.        Samsung Anne Sen Birtanesin Kampanyası’ndan Kampanya tarihleri olan 01 – 15 Mayıs 2017 tarihleri arasında, Türkiye sınırları içinde kampanya uygulayıcısı olan yetkili Samsung satış kanallarından, Samsung Electronics Istanbul Paz. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ithal edilmiş olan kampanyaya dahil olan Samsung Galaxy A3 (2017) SM-A320F, Galaxy A5 (2017) SM-A520F veya Galaxy A7 (2017) SM-A720F model cep telefonu ürünlerinden satın alan tüketiciler, iş bu Kampanya Katılım Koşulları’nauygun olarak kampanya katılım başvurusunda bulunmaları şartı ile kampanyadan faydalanma hakkına sahip olacaktır.Tüketicilerin, işbu katılım koşullarının herhangi birine veya sürelere uymaması, eksik bilgi ve belge ibraz etmesi halinde yapılan başvuru geçersiz sayılır ve tüketiciler kampanyadan faydalanamazlar, kendilerine ilave bir hak tanınmaz.
 2.        Tüketicilerin, kampanyadan faydalanabilmeleri için öncelikle, kampanya tarihleri arasında kampanya uygulayıcısı olan Samsung yetkili satış noktalarından kampanyaya dahil Samsung Galaxy A3 (2017) SM-A320F, Galaxy A5 (2017) SM-A520F veya Galaxy A7 (2017) SM-A720F model cep telefonu ürünlerinden birini satın almış olmaları, alışveriş faturasının kampanya katılım başvurusunda bulunan tüketicinin kendi ismine düzenlenmiş olması ve fatura tarihi itibariyle 15 gün içerisinde www.annesenbirtanesin.com web sitesine giriş yaparak başvuru formuna ulaşıp başvuru adımlarını tamamlamaları ve kampanya katılım başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Tüketicilerin başvuru formunda Ad- Soyad,  IMEI numarası, Cep Telefonu numarası,   E-Posta, il ve ilçe bilgilerine yer vermeleri istenilmektedir.
 3.        Kampanyaya son başvuru tarihi, alışveriş fiş veya fatura tarihi itibariyle 15 (onbeş) gün içerisinde (alışveriş fiş veya fatura tarihi de dahil olarak hesap edilmek sureti ile) olup, bu sürenin sona ermesinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve tüketici kampanyadan faydalanamayacaktır.
 4.        Tüketicilerin online olarak yapmış olduğu kampanya katılım başvurularının geçerli olması halinde, kampanya düzenleyicisi olan BA Life’a ulaştıktan sonra en geç 5 (beş) iş günü içerisinde, tüketicilerin belirtmiş oldukları telefon numarasına SMS yoluyla başvurunun geçerli olduğu ve onaylandığına dair bilgi SMS’i ile birlikte bir üyelik kodu gönderilir.Böylelikle katılımcıların Kampanya koşullarına tabi olmak kaydıyla 12 ay boyunca 2 al 1 öde promosyonu aktivasyon kodu yerine geçen üyelik kodu aktif ve kullanıma açık hale gelir. 
 5.        Kampanya, tüketiciye seçtiği salonda ve günde film izleme garantisi vermemektedir. Sinema bileti kodları; sinema salonu ve gösteri gününde, müsaitlik olması şartıyla kullanılabilecektir.  Salonun müsaitlik durumunu kontrol etme yükümlülüğü tüketicinindir. Doluluk sebebi ile sinema bileti kodlarının kullanılamaması halinde, 9.maddede belirtilen şartlar dahilinde kullanım yapılabilecektir.
 6.        Tüketiciler, aktivasyonlarının gerçekleştirildiği tarihten itibaren 12 ay boyunca, 1 adet sinema bileti ücreti karşılığında 2 adet sinema bileti elde ederek 2 al 1 öde sinema bileti promosyonundan günde en fazla iki adet ile sınırlı olacak şekilde faydalanabilirler.
 7.        Katılımcılar, aktif olan üyelik kodlarını ve başvuru formu üzerinde belirtmiş oldukları ve aktivasyon işlemi için tanımlanmış olan cep telefonu numarası ile birlikte kampanya web sitesine giriş yaparak kampanyadan faydalanabilirler.
 •          Katılımcılar, sisteme tanımlanmış olan cep telefonu ve aktive edilmiş üyelik kodları ile www.annesenbirtanesin.com sayfasına giriş yaparlar.
 •          Kendilerine sunulan kampanyaya dahil olan Cinemaximum sinema salonlarının bulunduğu şehirler, sinema salonları, gösteri türleri (3D veya normal gösteri) ve hafta içi veya hafta sonu arasından tercihini yaparlar ve kendi adına kayıtlı kredi kartları ile 1(bir)  adet sinema bileti ücreti ödemesini gerçekleştirir.
 •          Katılımcılar tarafından yapılacak ödeme tutarları, seçilen şehir, sinema salonu, gösteri türü ve gününe göre Cinemaximum salonlarının standart fiyatları üzerinden belirlenir.
 •          Ödeme işleminin tamamlanmasının ardından katılımcıların tanımlanmış olan cep telefonlarına sinema bileti yerine geçecek olan 2 adet sinema bileti kodu gönderilir.
 1.        Sinema bileti kodları sadece kampanya uygulayıcısı olan Cinemaximum gişelerinde geçerlidir ve bu gişelerde ibraz edildiği takdirde kullanılabilecektir. Kodlar, Kiosk ve internet üzerinden yapılan alımlarda, telefon veya online rezervasyonlarda kullanılamaz.
 2.        Katılımcının tercih ettiği sinema salonu ve gösteri gününde, doluluk sebebi ile sinema bileti kodlarının kullanılamaması halinde, kullanılamamış kodların, satın alındığı tarihten itibaren 1 ay içinde, aynı nitelikteki gösterimlerde ve aynı sinema salonunda kullanılması mümkündür. Satın alma tarihinden itibaren bir ay içerisinde, promosyonun kullanılmak istendiği Cinemaximum gişesine fiziki olarak ibraz edilmeyen veya kullanılmayan kodlar geçerliliğini yitirir ve yerine yenisi verilmez. Geçerlilik tarihine kadar kullanılmayan ve geçerliliğini yitiren sinema bileti kodlarının yerine yenisi verilmez, değiştirilmez veya para iadesi yapılmaz.
 3.    Katılımcılar, izlemek istedikleri vizyon filminin tercihini Cinemaximum gişelerinde yaparlar.
 4.    Tüketiciler aynı gün içerisinde sadece 2 (iki) defa bu promosyondan faydalanabilir. Bu halde, tüketici günlük en fazla 2 adet sinema bileti ödemesi yapıp, 4 adet sinema bileti kodu satın alabilir.
 5.    Tüketicilerin online olarak kampanya başvurusunda bulunduğu tarihten itibaren 12 ay sonunda tüketicinin promosyondan faydalanma hakkı kendiliğinden sona erer.
 6.    Tüketiciler, kampanya çerçevesindeki Cinemaximum sinema bileti promosyonuna katılma hakkından sadece 1 (bir) defa faydalanabilecek olup, birden çok alışveriş fiş/faturası ve tek bir alışveriş faturası içeriğinde birden fazla kampanyaya dahil ürün almış olmaları halinde, kampanyadan sadece ve en fazla 1 (bir) defa faydalanabilecekleri için, aynı kişinin ikinci defa kampanya katılım başvurusunda bulunması halinde başvuru geçersiz sayılacaktır.
 7.    Kampanya çerçevesinde promosyon olarak verilen sinema bileti kodları veya sinema biletlerinin,  ticari olarak satışı, devri, takas edildiğine ilişkin şüphe halinde, sinema bileti promosyonu iptal edilecektir.
 8.    Kampanya şartlarına uymayan bir durum tespit edildiğinde, Samsung ve BA Life Marketing söz konusu olan aktif 2 al 1 öde sinema bileti üyelik kodu ile o ana kadar talep edilmiş sinema bileti kodlarını iptal etme hakkını saklı tutar.
 9.    Yapılan alışverişin iadesi, kampanya kapsamında olan ya da olmayan bir ürün ile değiştirilmesi, iptal edilmesi, bedel iadesi alınması halinde,  kampanyaya katılım hakkı geçerliliğini yitirir.
 10.    Katılımcı, kampanyaya bağlı katılım esnasında veya sonrasında meydana gelebilecek herhangi bir sorundan, çalıntı eşyadan, herhangi bir kaza veya benzeri bir zarar görmesinden dolayı doğrudan veya dolaylı olarak BA Life Marketing'i, Samsung’u veya Mars Entertainment Group'u sorumlu tutmayacağını, bu halde, bu firmalardan herhangi bir maddi ve/veya manevi tazminat veya sair ödeme talep etmeyeceğini gayrikabili rücu beyan kabul ve taahhüt eder.
 11.    Katılımcının kampanyadan faydalandığı dönem içerisinde Mars Entertainment Group'a bağlı olan Cinemaximum salonlarında geçerli olan sinema bileti ücretlerine uygulanabilecek genel zam kampanya ile satın alınabilecek sinema bileti ücretlerine yansıtılabilir.
 12.    Tüketicilerin kampanyadan faydalanabilmesinin ön koşulu, iş bu Kampanya Katılım Koşulları’nın tamamını eksiksiz bir biçimde okumak, anlamak ve kabul ediliyor ise kampanyaya katılım başvurusunda bulunmaktır. Kampanya katılım başvurusu yapmadan evvel tüm kampanya katılım şart ve koşullarını okuyup, anlayarak, eksiksiz olarak kabul ettiği takdirde kampanyaya katılması gerekmekte olup, tüketicilerin kampanyaya katılım başvurusunda bulunmaları halinde tüm kampanya şart ve koşulları okunmuş ve bu şartları peşinen kabul ettikleri varsayılır. Burada geçen kampanya koşulları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.
 13.    BA Life ve Samsung savaş, deprem, doğal felaketler, saldırı, terörist eylem veya benzeri durumlarla sınırlı olmamak kaydı ile her türlü mücbir sebep sayılabilecek halin vukuu bulması halinde kampanyayı durdurma ve iptal etme hakkını saklı tutar.
 14.    Bu kampanya diğer kampanyalar ile birleştirilemez, promosyon hakları nakde çevrilemez, takas, devir, temlik edilmez, depozito olarak veya herhangi bir hesaba ödeme olarak kullanılamaz, değişiklik talebinde bulunulamaz.
 15.    Kampanya sadece gerçek kişiler için geçerli olup, hangi nam altında olursa olsun adi şirket, şirket, dernek veya vakıf vb. tüzel kuruluşlar ve/veya iş ortaklıkları kampanyadan faydalanamaz, bu kuruluşlara ait faturalar ile kampanya katılım başvurusunda bulunulması halinde başvuru geçersiz sayılacaktır.
 16.    Tüketiciler, kampanya detaylarına ve bilgilerine kampanya web sitesi www.annesenbirtanesin.com üzerinden ya da ve BA Life tüketici danışma hattından ulaşabileceklerdir.
 17.    Tüketiciler, iş bu kampanyaya katılım başvurusunda bulunmakla, BA Life Pazarlama Reklam Organizasyon Tic. Ltd. Şti. (MERSİS NO: 0128043121400017) aracılığıyla Samsung Electronics Istanbul Paz. ve Tic. Ltd. Şti.  (MERSIS No: 0742039733700016) tarafından düzenlenen kampanya çerçevesinde, paylaştıkları bir takım bilgilerin (Ad, Soyad, TC Kimlik numarası ve Telefon Numarası, e-posta adresi ve kampanya kapsamında sağlanmış olan sair kişisel veriler) kampanya kapsamı ile sınırlı olarak ve gerektiğinde program ortakları ile paylaşılabileceğini, toplanabileceğini, saklanabileceğini, depolanabileceğini, işlenebileceğini, yurtiçi ve yurtdışına aktarılabileceğini kabul beyan ve taahhüt ederler. Bu halde tüketiciler, kampanya web sitesinde yer alan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu kanun kapsamındaki hakları ile ilgili “KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN BİLGİLENDİRME, BEYAN ve ONAY FORMU” nu okuyup online olarak onay verdikleri takdirde kampanyaya katılmalıdır. Bu kampanya sadece Türkiye'de ikamet eden, 18 yaşını doldurmuş katılımcılara açıktır.
 18.    Tüketiciler, Kampanya`ya katılarak, bilgilerinin Samsung Gizlilik Politikası`na uygun olarak elde edilmesini/toplanmasını, kaydedilmesini ve ilgili faydaların yerine getirilmesi amacıyla 3.kişilerle paylaşılmasını, aktarılmasını kabul etmiş olmaktadır.  
 19.    Bu kampanya stoklarla sınırlı olup kampanya şartlarında her türlü değişiklik yapma hakkı saklıdır. Biletin parasal karşılığı talep edilmez.

Kampanya katılımı ile kampanya koşullarının kabul edildiği varsayılır. Burada geçen kampanya koşulları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

Yetkili Kurum ve Tüketici Danışma Hattı:

Yetkili Kurum            : BA Life Pazarlama Rek. Org. Ltd. Şti.
Adres                          : Tomtom Mah. Camcı Fevzi Sk. No:32 Beyoğlu - İstanbul / TURKEY
İrtibat Numarası        : 0212 963 34 39
Çalışma Saatleri         : Pazartesi-Cuma (9:30 – 18:00 arası)

    (Türkiye Cumhuriyeti resmi ve idari tatil günlerinde danışma hattı hizmeti verilmemektedir.)

 
Legal Metni: 

*Kampanya, tüketiciye seçtiği salonda ve günde film izleme garantisi vermemektedir. Sinema bileti kodları; sinema salonu ve gösteri gününde, müsaitlik olması şartıyla kullanılabilecektir. Samsung Anne Sen Bir Tanesin 2 al 1 öde sinema bileti kampanyası 01.05.2017–15.05.2017 tarihleri arasında düzenlenecek olup, kampanya uygulayıcısı olan tüm yetkili Samsung satış noktalarından kampanyaya dahil Galaxy A3 (2017) SM-A320F, Galaxy A5 (2017) SM-A520F veya Galaxy A7 (2017) SM-A720F model cep telefonu ürünlerinin satın alımlarında geçerlidir. Kampanyadan sadece 18 yaşını doldurmuş ve Türkiye'de ikamet eden gerçek kişi tüketiciler faydalanabilir. Kampanyadan faydalanmak için, tüketicinin kendi adına düzenlenmesi şart olan alışveriş faturası ile fatura tarihinden itibaren 15 gün içinde www.annesenbirtanesin.com web sitesine giriş yaparak başvuru formuna ulaşması ve başvuru formunda kendisinden istenilen bilgileri doldurması gereklidir. Katılımcının cep telefonuna 5 iş günü içerisinde aktivasyonun gerçekleştiğine dair SMS ile birlikte üyelik kodu gönderilir. Katılımcı her seferinde kampanya sitesine aktif hale getirilmiş üyelik kodu ve cep telefonuyla giriş yapıp adımları takip ederek seçtiği kategoride 1 adet sinema bileti satın aldığında, 2 adet sinema bileti kodu SMS ile kendisine gönderilir. Sinema bileti kodları, satın alma işlemi sırasında tercih edilen sinema salonunda tüm hafta 3D veya normal gösteri niteliğindeki filmlerde kullanılabilir. Katılımcının tercih ettiği sinema salonu ve gösteri gününde, doluluk sebebi ile sinema bileti kodlarının kullanılamaması halinde, kullanılamamış kodların, satın alındığı tarihten itibaren 1 ay içinde, aynı nitelikteki gösterimlerde ve aynı sinema salonunda kullanılması mümkündür. Aktivasyonunu gerçekleştiren bir kişi, 1 defada 1 adet sinema bileti ödemesi yapıp, 2 adet sinema bileti kodu satın alabilir ve bu işlemi 1 günde en fazla 2 defa tekrarlayabilir. Sinema bileti kodları sadece Cinemaximum gişelerinde geçerlidir, Cinemaximum internet bilet alımlarında veya rezervasyonlarda kullanılamaz. Salonların doluluk durumunda sinema bileti kodlarının iadesi veya para karşılığı talep edilemez, ancak aynı sinema bileti kodları aynı nitelikte olan gösterimler için satın alma işlemi esnasında tercih edilen sinema salonunda 1 ay içerisinde kullanılabilir. Kampanyadan sadece gerçek kişiler faydalanabilir, tüzel kişiler kampanyadan faydalanamaz. Kampanya şartlarına uymayan haklı bir durum tespit edildiğinde, Samsung ve BA Life söz konusu “1 öde 2 al sinema bileti hakkı” ile o ana kadar talep edilmiş sinema bileti kodlarını iptal etme hakkını saklı tutar. Samsung kampanya şartlarında değişiklik yapabilir, kendisine atfedilemeyecek sorunlar oluştuğunda kampanyayı durdurabilir.

Yetkili Kurum ve Tüketici Danışma Hattı: BA Life Pazarlama Reklam Org. Tic. ve Ltd. Şti.-Tomtom Mah. Camcı Fevzi Sok. No:32/1 Beyoğlu/İstanbul İrtibat Numarası hafta içi Pazartesi – Cuma 9:30 – 18:00 saatleri arasında BA Life’ın 0212 963 34 39 numaralı telefonu ile iletişime geçilebilir.  (Türkiye Cumhuriyeti resmi tatil günlerinde danışma hattı hizmeti verilmemektedir.)

x

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.