Sepetinizde Ürün Bulunmamaktadır.


Aristoteles

Aristoteles ya da kısaca Aristo (MÖ 384 – 7 Mart MÖ 322) Antik Yunan filozof. Platon ile Batı düşüncesinin en önemli iki filozofundan biri sayılır. Fizik, gökbilim, ilk felsefe, zooloji, mantık, siyaset ve biyoloji gibi konularda pek çok eser vermiştir.

MÖ 384 veya 385'te, günümüzde Athos tepesi olarak adlandırılan tepenin yakınlarında ufak bir Makedonya kenti olan Stageira'da, Makedonya kralı II. Amyntas'ın (Philippos'un babası) hekimi olan Nikomakhos'un oğlu olarak dünyaya gelir. MÖ 367 veya 366'da 17 yaşında Platon'un Atina'daki akademisine (Akademeia) girmesiyle Platon'un en parlak çömezlerinden biri olur. Tütör yahut yardımcı hoca olarak çalıştığı dönemde, okuma tutkusuyla tanınır; (Platon, belki de bir tür tenezzülle, ona "okuyucu" lâkabını takar) Daha sonraları Akademia'daki öğretime kendisi de katkıda bulunur: kimi zaman Platoncu savları rakip Isokratos okuluna karşı savunmak için geliştiren, hatta zaman zaman da Evdamos ya da Can üzerine (Peri tes Psykhes) yazılarında olduğu gibi, bu tezleri büyükseyen diyaloglar yazar. Gryllos yahut Retorik üzerine Aristoteles'in diyalog yazarlığı dönemine aittir.

Platon MÖ 347'de öldüğünde, Akademeia'nın başına ardılı olarak Spevsippos'u atamıştır. Antik Çağ'dan itibaren yaşamöyküsü yazarları -herhalde kötücüllüklerinden- Platon'un bu seçiminde Aristoteles'in Akademeia'yı terk etmesinin asıl nedenini görüyorlar. Aristoteles'in en azından Spevsippos'a karşı kalıcı bir garez duyduğunu biliyoruz. Aynı yıl, belki de ustasının teşvikiyle, Ksenokratos ve Theophrastos ile bugün Biga Yarımadası olarak anılan Troas bölgesindeki Assos kentine gönderilir. Orada Tiran Atarnevs'li Hermias'ın siyasî danışmanı ve dostu olur. Aynı esnada, özgünlüğünü daha o zamandan belli eden bir okul kurar. Bu okuldaki girişimleri arasında yaşambilim üzerine çalışmaları yer alır. 345-344 yıllarında, belki de Theophrastos'un daveti üzerine, komşu Lesbos (Midilli) adasının Doğu kıyısındaki Mytilene (Midilli) kentine varır. 343'te Pella'daki (Bugün Ayii Apostili) Kral Makedonyalı Philippos'un sarayına, oğlu İskender'in eğitimini üstlenmek üzere çağırılır. 341 yılında Perslerin eline düşen Hermias'ın feci sonunu Pella'da öğrenir, anısına bir ağıt düzer. Gerek Pella'da ikamet ettiği sekiz senelik dönem, gerek eğitmenlik vazifesinin içeriği hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Philippos'un ölümüyle M.Ö. 335 İskender tahta oturur. Aristoteles Atina'ya dönüp Akademeia'ya rakip olarak Lykeion'u ya da diğer adıyla Peripatos'u (öğrencileriyle içinde dolaşarak tartıştıkları bir tür çevresi sütunlarla çevrili avlu ya da galeri) kurar. Lykeion'lulara verilen Peripatetikoi adı buradan geliyor. Burada on iki sene ders verir. M.Ö. 323'te Büyük İskender'in bir Asya seferi esnasında ölmesi üzerine Atina'da Makedon karşıtı bir tepki dalgası peydah olduğu vakit, aslında Makedonculuk zannı taşıyan Aristoteles'e karşı, dine saygısızlık davası açılması söz konusu olur. Bir ölümlüyü -Hermias'ı- anısına bir ilâhi yazarak ölümsüzleştirmekle itham edilir. Bunun üzerine Aristoteles, Sokrates'in yazgısını paylaşmak yerine Atina'yı terk etmeyi seçer: kendi deyişiyle, Atinalılar'a "felsefeye karşı ikinci bir suç işlemeleri" fırsatını tanımak istemez. Annesinin memleketi olan Eğriboz (Evboia) adasındaki Helke'ye Khalkis sığınır. Ertesi yıl M.Ö. 322'de, altmış üç yaşında hayatını kaybeder.

Eserleri ve Katkıda Bulundukları


  44 ADET
  Kategoriler

  Kategoriler


  Aristoteles
  İnce Kapak
  12,00 TL %25 9,00 TL
  Politika

  Politika


  Aristoteles
  İnce Kapak
  30,09 TL %22 23,47 TL
  Poetika

  Poetika


  Aristoteles
  İnce Kapak
  9,26 TL %27 6,76 TL
  Poetika

  Poetika


  Aristoteles
  İnce Kapak
  9,26 TL %35 6,02 TL
  Nikomakhos'a Etik

  Nikomakhos'a Etik


  Aristoteles
  İnce Kapak
  20,00 TL %22 15,60 TL
  Oluş ve Bozoluş

  Oluş ve Bozoluş


  Aristoteles
  İnce Kapak
  16,67 TL %25 12,50 TL
  Nikomakhos'a Etik

  Nikomakhos'a Etik


  Aristoteles
  İnce Kapak
  20,83 TL %22 16,25 TL
  Eudemos'a Etik

  Eudemos'a Etik


  Aristoteles
  İnce Kapak
  13,89 TL %22 10,83 TL
  Retorik

  Retorik


  Aristoteles
  İnce Kapak
  20,37 TL %22 15,89 TL
  Atinalıların Devleti

  Atinalıların Devleti


  Aristoteles
  İnce Kapak
  12,50 TL %22 9,75 TL
  Politika

  Politika


  Aristoteles
  İnce Kapak
  20,00 TL %22 15,60 TL
  Retorik

  Retorik


  Aristoteles
  İnce Kapak
  17,50 TL %22 13,65 TL
  Yorum Üzerine

  Yorum Üzerine


  Aristoteles
  İnce Kapak
  11,00 TL %14 9,46 TL
  Fizik

  Fizik


  Aristoteles
  İnce Kapak
  35,19 TL %22 27,45 TL
  Poetika

  Poetika


  Aristoteles
  İnce Kapak
  12,50 TL %22 9,75 TL
  Politika

  Politika


  Aristoteles
  İnce Kapak
  18,52 TL %25 13,89 TL
  Theta

  Theta


  Aristoteles
  İnce Kapak
  19,00 TL %35 12,35 TL
  Ruh Üzerine

  Ruh Üzerine


  Aristoteles
  İnce Kapak
  37,04 TL %25 27,78 TL
  Lambda

  Lambda


  Aristoteles
  İnce Kapak
  20,00 TL %35 13,00 TL
  Problemata Physica

  Problemata Physica


  Aristoteles
  İnce Kapak
  26,85 TL %22 20,94 TL
  Poetika

  Poetika


  Aristoteles
  İnce Kapak
  11,57 TL %22 9,02 TL
  Magna Moralia

  Magna Moralia


  Aristoteles
  İnce Kapak
  32,41 TL %25 24,31 TL
  Politika

  Politika


  Aristoteles
  İnce Kapak
  62,96 TL %25 47,22 TL