Sepetinizde Ürün Bulunmamaktadır.


İmam Gazali

Ebu- Ha-mid Muhammed bin Muhammed el-Gazali (d. 1058 - ö. 1111), İranlı İslam âlimi, filozofu, mutasavvıfı ve müderrisi. Lâkabları, Hüccet-ül-İslam ve Zeyüddin'dir. Genel olarak El Gazali ve İmam Gazali isimleriyle tanınmıştır.

Gazali Hicri 450 (Miladi 1058) yılında Horasan'ın Tus şehrinde doğmuştur. İlk öğrenimini Tus şehrinde Ahmed b. Muhammed er-Razikâni'den, daha sonra Cürcan şehrine giderek Ebû Nasr el-İsmaili'den eğitim görmüş daha sonra 28 yaşına kadar Nişabur Nizamiye Medresesi'nde ilim öğrenimi görmüş, itikadi düşünce olarak Ebu Hasan Eş'ari'den ve ameli görüş olarak ise Şafii etkilenmiştir. Hocası İmam-i Harameyn Abdülmelik el-Cüveyni 1085 yılında ölünce Nişabur'dan Büyük Selçuklu Devleti'nin veziri Nizamülmülk'ün yanına gider. Nizamülmülk'ün huzurunda olan bir toplantıda verdiği cevaplarla diğer bilginlerden üstünlüğünü kanıtlayınca 1091 yılında Bağdat'taki Nizamiye Medresesi'nin Baş Müderrisliği'ne tayin edilir. Burada geniş bilgisi ve yetiştirdiği kalabalık öğrenci topluluğuyla kısa sürede ün ve saygınlık kazandı. Bir zaman ders veremeyecek ölçüde ruhsal bunalıma düştü. Bu bunalım Gazali'nin Sufizm'e yönelmesinde etkili oldu. Tasavvuf alanındaki hocası olan Ebu Ali Farmedi'nin etkisiyle bu alana daha çok önem verdi. Tasavvufa olan ilgisinden ve Hacc'a gitmek istemesinden dolayı medresedeki görevini bırakarak 1095 yılında Bağdat'tan ayrılarak Şam'a gitti. Şam'da iki yıl kaldıktan sonra 1097 yılında Hacc'a gitti. Bu davranışını dinsel gerekleri tam olarak yerine getirememesine bağlayanlar olduğu gibi Nizamül Mülk'ün öldürülmesine duyduğu üzüntünün neden olduğunu öne sürenler de vardır. Hac görevi sonrasında Şam'a döndü ve buradan Bağdat yoluyla Tus'a geçti. Şam ve Tus'ta bulunduğu sürede tefekkür ve uzlet yaşamı sürdü ve tasavvuf alanında oldukça ileri bir aşamaya geldi. Bağdat'tan ayrılışından on bir yıl sonra 1106 yılında Nizamül Mülk'ün oğlu Fahrül Mülk'ün ricası üzerine Nişabur Nizamiye Medresesinde tekrar eğitim vermeye başladı. Burada kısa süre sonra Tus'a dönerek yaptırdığı Tekke'de müritleriyle birlikte Sûfi yaşamı sürdü. Gazali 1111 (Hicri 505) yılında doğum yeri olan Tus şehrinde vefat etti.

(Wikipedia'dan alınmıştır.)

Eserleri ve Katkıda Bulundukları


  80 ADET
  Marifetullah

  Marifetullah


  İmam Gazali
  İnce Kapak
  11,11 TL %22 8,67 TL
  Ölüm ve Ötesi

  Ölüm ve Ötesi


  İmam Gazali
  İnce Kapak
  23,00 TL %25 17,25 TL
  Cennet ve Cennetlikler

  Cennet ve Cennetlikler


  İmam Gazali
  İnce Kapak
  6,00 TL %27 4,38 TL
  Müslümanın Günlük Edepleri

  Müslümanın Günlük Edepleri


  İmam Gazali
  İnce Kapak
  11,11 TL %22 8,67 TL
  Dua ve Zikir

  Dua ve Zikir


  İmam Gazali
  İnce Kapak
  13,89 TL %25 10,42 TL
  İman Kitabı

  İman Kitabı


  İmam Gazali
  İnce Kapak
  12,96 TL %25 9,72 TL
  Nefis Terbiyesi

  Nefis Terbiyesi


  İmam Gazali
  İnce Kapak
  14,81 TL %25 11,11 TL
  Belaler ve Musibetler

  Belaler ve Musibetler


  İmam Gazali
  İnce Kapak
  11,11 TL %22 8,67 TL
  Kendini Bulmak

  Kendini Bulmak


  İmam Gazali
  İnce Kapak
  14,81 TL %25 11,11 TL
  Dualar ve Zikirler

  Dualar ve Zikirler


  İmam Gazali
  İnce Kapak
  14,81 TL %25 11,11 TL
  Dil Hastalıkları

  Dil Hastalıkları


  İmam Gazali
  İnce Kapak
  13,89 TL %22 10,83 TL
  Sabredenler ve Şükredenler

  Sabredenler ve Şükredenler


  İmam Gazali
  İnce Kapak
  11,11 TL %22 8,67 TL
  Ey Oğul

  Ey Oğul


  İmam Gazali
  İnce Kapak
  15,00 TL %27 10,95 TL
  Ahiret Kitabı

  Ahiret Kitabı


  İmam Gazali
  İnce Kapak
  15,74 TL %25 11,81 TL
  Tevbe

  Tevbe


  İmam Gazali
  İnce Kapak
  20,37 TL %25 15,28 TL
  Niyet ve İhlas

  Niyet ve İhlas


  İmam Gazali
  İnce Kapak
  14,81 TL %25 11,11 TL
  Kalbin İlacı

  Kalbin İlacı


  İmam Gazali
  İnce Kapak
  18,52 TL %25 13,89 TL
  Adab Kitabı

  Adab Kitabı


  İmam Gazali
  İnce Kapak
  12,96 TL %25 9,72 TL
  Adab ı Muaşeret

  Adab ı Muaşeret


  İmam Gazali
  İnce Kapak
  18,52 TL %25 13,89 TL