Cihan Piyadeoğlu

Cihan Piyadeoğlu
1973 yılında Rize'de dünyaya geldi. 1992 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden 1996 yılında mezun oldu. Aynı yıl Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans eğitimine başladı. Aynı anda Farsça ve Arapça dersleri aldı. Bir yıl sonra Tahran'a giderek Farsça eğitimime devam etti. 1999 yılında Prof. Dr. Erdoğan Merçil danışmanlığında hazırladığı; Büyük Selçuklular Döneminde Atabegler adlı tezimi savunarak Yüksek Lisansını tamamladı. 2000 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde Araştırma Görevlisi kadrosuna atandı. 2002 yılında Doktora yapmak üzere İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü'nde görevlendirildi. 2008 yılında Prof. Dr. Abdülkerim Özaydın danışmanlığında; Büyük Selçuklular Döneminde Horasan (1040-1157) adlı tezle Doktor unvanını aldı. Aynı yıl geri döndüğü Onsekiz Mart Üniversitesi Tarih Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.
Filtreler