Jacques Prevert

Jacques Prevert
Fransız şair. 1900 yılında Neuilly-sur-Seine'de doğdu. Yoksul bir aileden gelmesinden dolayı daha çocuk yaşta çalışmaya başladı. Birinci Dünya Savaşı'nda askere alındı. Dcsnos ve Brcton'la arkadaş oldu. "Başta Ustgerçekçi topluluğa katılsa da sonraları yine bu akıma bağlı kalmakla birlikte bu akım içinde kendine özgü bir yol tutturdu." Üstgcrçckçiliğin şaşırtıcı, beklenmedik benzetmelerini halk edebiyatının alaycı zekâsıyla kaynaştırdı. Şairliğinin yanında, oyunları ve şarkı sözleriyle tanındı. Birçok film projesinin içinde yer aldı. Şiirlerini "Paroles'(1948)", "Spectacle (1951)", "La Pluic et le Beau Temps (1955)", "Fatras (1966)" adlı eserlerinde topladı. Bir dönemin "anarşisti", "dikbaşlı dâhisi", "kenar mahallelerin çocuğu" 11 Nisan 1977'de öldü.
Filtreler
İnce Kapak
İnce Kapak