Olivier Roy

Olivier Roy
Roy, 1949 doğumlu. CNRS'in (Ulusal Bilimsel Araştırmalar Merkezi) Çağdaş İran Dünyasında Toplumsal Bilimler Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1972'de felsefe doçenti oldu. 1985'ten beri CNRS'te çalışmaktadır. 1980-88 arası Afgan direniş hareketiyle sekiz yolculuk yapan Roy, 1985'te L'Afghanistan, Islam et modernité politique (Afganistan, İslam ve Siyasal Modernlik) başlıklı kitabını yayımlamıştır. Siyasal İslam ve Orta Asya üzerine (İran, Afganistan, eski SSCB'deki müslüman cumhuriyetler) çalışmalarıyla tanınır.

Metis Yayınları önceki yıllarda yazarın Siyasal İslamın İflası (1994), Yeni Orta Asya ya da Ulusların İmal Edilişi (2000) ve Farhad Khosrokhavar ile birlikte yazdığı İran: Bir Devrimin Tükenişi (2000) adlı kitaplarını yayımlamıştır. Bunlar dışında Türkçe'de yayınlanmış bir kitabı daha vardır: Afganistan'da Direniş ve İslam (Yöneliş Yayınları, 1990).
Filtreler